Kan jeg få en tekniker ud og hjælpe mig?

Ja, det kan du godt.

Vær dog opmærksom på, at vores teknikere kun løser problemer på selve tv-forbindelse og hen til første antennestik - på vores regning. Problemer på eget antennekabel, fordeler eller på selve tv'et er derfor altid for egen regning.

Derfor laver vores kundeservice altid en fejlsøgning og gennemgang af kundens installation inden bestilling af tekniker. Dette er dog ikke en garanti for, at problemet ikke er i kundens eget udstyr, men blot for at forsøge at løse problemet - uden behov for besøg af tekniker.

I prisoversigten kan du pris for teknikerbesøget.