Har jeg Vis Nummer?

Vis Nummer er automatisk aktiveret på alle fastnetlinjer, der er tilsluttet Bolignet-Aarhus' netværk.

Du skal blot brug en nummerviser eller have en telefon med indbygget nummerviser for at se nummeret.