Siden her er brugt i efteråret 2018, ift kunder, der løbende blev fik brev/e-mail om at skifte til ny betalingsmåde.


Ny betalingsmåde - og Betalingsservice og girokort udgår

Bolignet-Aarhus skifter til ny betalingsmåde. I dag sender vi regninger ud via Betalingsservice (BS), hvor beløbet automatisk trækkes på din konto, eller hvor du får et girokort i postkassen. Dette stopper vi med, og derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad du selv skal gøre senest 20. november.

I stedet skifter vi bl.a. til kortbetaling, hvor du kan betale regninger med betalingskort (fx Dankort). Har du ikke mulighed for dette, kan du få en regning på e-mail eller med brev (PostNord). December måned betales via den nye betalingsmåde med samme abonnementspriser og ændrede gebyrer.

Vælg ny betalingsmåde - fx automatisk kortbetaling senest 20. november - og undgå gebyr

Regninger skal fremover betales enten med betalingskort eller på en regning med betalingslinje (også kaldet FI-kode). Vil du undgå gebyret på 59 kr., skal du vælge kortbetaling (0 kr.) eller e-mail (5 kr.) senest den 20. november på Mine Sider. Undlader du at vælge betalingsmåde, sender vi regningen med brev (PostNord) til 59 kr. Efter log ind anbefaler vi, at du ændrer din kode. 

Priser og gebyrer

Priser på abonnementer er uændrede, men gebyrer ændres. Fremover koster hver regning:

  • 0 kr. for betaling med betalingskort.
  • 5 kr. for regning pr. e-mail inkl. betalingslinje (FI-kode / girokort).
  • 59 kr. for regning pr. brev med betalingslinje (FI-kode / girokort) 

Betalingslinjen er FI-koden, der bruges til at betale med i netbank.

Automatisk kortbetaling

Vælger du automatisk kortbetaling bliver din regning automatisk betalt på dit betalingskort, fx Dankort. Kortbetaling er uden gebyrer. Du vælger betalingsmåden på Mine Sider, og herefter bliver din regning - og fremtidige regninger automatisk betalt via det betalingskort, du tilmelder.

Sikkerhed ved kortbetaling

Kortbetaling foregår via firmaet QuickPay, der er en af de største på det danske marked. De håndterer mere end 30.000 netbutikker og mere end 2 mio. betalinger om måneden. Bolignet-Aarhus har ikke adgang til dine indtastede kortoplysninger i forbindelse med registrering og betaling. De forskellige kort, der kan betales med vises, når du er logget ind på Mine Sider.

Vælg ny betalingsmåde senest 20. november 2018

Alle slutkunder skifter til ny betalingsmåde i 2018, og de nye salgs- og leveringsbetingelser i kraft ved skiftet.

Dette betyder, at du senest 20. oktober skal vælge den måde du vil betale til os fremover. Alt efter hvilken betalingsmåde du vælger, er der følgende betalingsfrister på dit abonnement(er) fremover:

  • E-mail/brev inkl. regning med betalingslinje: 27. november
  • Automatisk betaling med betalingskort: 30. november

VIGTIGT!! 

  • Vælger du ikke selv en ny betalingsmåde, sender vi en regning med brev til 59 kr. oveni.
  • Betaler du ikke rettidigt, anser vi det som en opsigelse og lukker dit abonnement automatisk.
  • Fra nu af kan der ikke længere betales via betalingsservice (BS). Det betyder, at din regning ikke længere betales automatisk.

Nye betingelser i dit abonnement

I dag er alle abonnementer fra Bolignet-Aarhus løbende abonnementer. Det vil sige, at dit abonnement løber indtil du eller vi skriftligt opsiger det. Dit abonnement ændres til et ophørende abonnement, hvilket betyder, at det løber indtil din betaling stopper, eller du opsiger det.

Nemmere at opsige abonnement

Når du er skiftet til ny betalingsmåde, og ønsker at opsige, lader du blot være med at betale din regning. Vi opdager automatisk, at der ikke er betalt, og lukker omgående dine abonnementer. Du kan altid bestille igen, hvis du fortryder.

Har du to eller flere abonnementer, og ikke vil opsige alle, skal du fortsat opsige skriftligt til os. Du kan ikke blot undlade at betale hele eller dele af regningen.

Kortere opsigelsesvarsel på løbende måned

Du bliver bedre stillet end i dag, hvor opsigelsesvarslet er løbende måned + en måned. I de nye betingelser er opsigelsesvarslet løbende måned – dvs. til udgangen af indeværende måned.

Eksempel: Rettidig betaling

Du modtager fx en regning i slutningen af januar, gældende for dit abonnement for hele februar måned. Betaler du regningen rettidigt jf. forfaldsdatoen, fortsætter abonnementet som hidtil.

Har du ikke betalt rettidigt opsiges abonnementet automatisk pr. 1. februar. Herefter kan du evt. genbestille abonnementet.

Vil du ikke skifte til ny betalingsmåde

Vi har nu kort ridset de største ændringer op, og ønsker du ikke at skifte til den nye betalingsmåde, kan du nu opsige med opsigelsesvarslet på løbende måned + en måned, uanset binding.