Hvordan er driftsikkerheden?

Vi har en dokumenteret sikker og stabil drift. Driften sikres ved døgnovervågning af alle vitale komponenter.

Yderligere stabilitet sikres via nødstrømsforsyninger.

Der informeres løbende om driftsforstyrrelser på hjemmesiden.